Trilogiport

Een mooi project waar we terecht trots op mogen zijn!

Habemo heeft 42.648m² steeldeck, 531m galva opstanden, 954m koepelopstanden en 11.655m² sandwichpanelen geleverd en geplaatst. 

Locatie:
Hermalle
Partners:

Wust